Jumix centri

Pregled nijansiranih proizvoda

Ukoliko se odlučite za bojenje unutrašnjih prostora ili fasada, zidova, drveta ili betonskih površina , uz pomoć JUMIX sistema lako i brzo možete nijansirati veliki broj proizvoda, u ukupno više od 40.000 različitih nijansi!

Prednosti nijansiranja JUMIX sistema:
  • mogućnost nijansiranja široke palete JUBovih proizvoda (više od 40 proizvoda);
  • paste za nijansiranje su ekološki prihvatljive i zadovoljavaju stroge evropske direktive 2004/42/ES;
  • nijansiranje je moguće po uzorku, kao i po bilo kojoj drugoj ton karti;
  • izabrana nijansa se može ponoviti (što je važno kada postoji potreba za dodatnim količinama proizvoda);
  • kratko vreme izrade proizvoda u željenoj nijansi - u većini primera, kraće od 5 minuta.


1. Osnovni premazi
Po JUB ton karti na raspolaganju je osnovni premaz Unigrund u 348 nijansi.

2. Fasadne boje
Po  JUB ton karti  na raspolaganju je 7  različitih vrsta fasadnih boja - od akrilnih, silikatnih i silikonskih do samočisteće silikonske mikroarmirane fasade. Akrilna fasadna boja, zbog specifičnih svojstava veziva, dostupna je u intezivnijim tonovima, dok su silikatne i silikonske ograničene na korišćenje neorganskih pigmenata koji su slabijeg inteziteta.Ti proizvodi su u JUB ton karti označeni znakom *. Većina fasadnih boja je premijerno za sezonu 2011. na raspolaganju po NCS Exterior ton karti.

3. Unutrašnje boje
Za unutrašnje boje standardne su JUB, kao i NCS ton karta, koja je zbog posebnog partnerstva sa svetski poznatim institutom postala sekundarna JUB ton karta. Porodicu Jupol čini više od deset proizvoda različitog kvaliteta i namene. Većina ih je dostupna u obe ton karte. Izuzeci su Jupol proizvodi, koji su dostupni kao beli proizvod bez transparentnih baza.

4. Malteri
Po ton karti JUB su bez, ili sa određenim ograničenjima, na raspolaganju svi dekorativni malteri. Ograničenja su vezana na tip veziva (silikatni, silikonski i samočisteći silikonski) i malteri koji su bez transparentnih veziva, a u Jumix sistem ulaze samo kao beli proizvod. Po pravilu su ograničene granulacije 2.5 mm

5. Premazi za drvo
Po ton karti JUB na raspolaganju je i pokrivna boja za drvo JUBIN DECOR, dok je lazura JUBIN LASUR na raspolaganju u 45 transparetnih nijansi prema ton karti JUB JUBIN

JUB-ovi proizvodi koje nijansiramo u Jumix sistemu :  

Proizvod Pakovanje Ton karta Okviran broj nijansi
Uniogrund 5 i 18 kg JUB 380
Jupol Classic 5,10 i 15 L JUB i NCS (ograničeno) >450
Jupol Citro 5 i 10 L JUB 150
Jupol Gold 0.75, 2, 5,10 i 15 L JUB i NCS >8.400
Jupol Block 2, 5 i 15L JUB (ograničeno) 100
Jupol Latex Mat 2, 5 i 15 L JUB i NCS >2400
Jupol Latex Polmat 2, 5 i 15 L JUB i NCS >2400
Jupol Latex Saten 2, 5 i 15 L JUB i NCS >2400
Jupol Brilliant 2, 5 i 15 L JUB i NCS >2400
Jupol Silikat 5 i 15 L JUB 230
Jupol Special 15 L JUB i NCS 2.400
Marmorin 8 kg JUB >350
Glamour 0.65 L JUB Glamur 21
Jubosil Antik 5 i 10 L JUB (ograničeno) >230
AcrylColor 0.75, 5 i
15 L
JUB i NCS >3.000
Revitacolor AG 5 i 16 L JUB i NCS >3.000
Jubosilcolor Silicone
 (Jubosil F)
5 i 16 L JUB (ograničeno)
i NCS Exterior
>230
Jubosilcolor Silicate
(Jubosil FX)
5 i 16 L JUB (ograničeno)
i NCS Exterior
>230
Revitacolor Silicate
(Revitacolor SI)
5 i 16 L JUB (ograničeno)
i NCS Exterior
>230
Revitacolor Silicone
(Revitacolor Silikon)
5 i 16 L JUB (ograničeno)
i NCS Exterior
>230
Nanoxilcolor 16 L JUB (ograničeno) 78
Takril 5 i 16 L JUB >560
Jubin Decor 0.65 i 2.25 L JUB >560
Jubin Metal 0.65 i 2.25 L JUB i JUBIN >560
Jubin Lasur 0.65 i 2.25 L JUB JUBIN 45
Akrilni zaribani malter
2.0 mm i 2.5 mm
25 kg JUB 348
XTZ Akrilni zaribani malter
2.00 mm
25 kg JUB (ograničeno) >200
Akrilni zaglađeni malter
1.5, 2.0 i 2.5 mm
25 kg JUB 348
XTZ Akrilni zaglađeni malter
2.00 mm
25 kg JUB (ograničeno) >200
Unixil G 1.5. 2.0 i 2.5 mm 25 kg JUB 348
Silikatni zaribani malter
2.0 i 2.5 mm
25 kg JUB (ograničeno) >150
Silikatni zaglađeni malter
1.5. 2.0 i 2.5mm
25 kg JUB (ograničeno) >150
Silikonski zaribani malter
2.0 i 2.5 mm
25 kg JUB (ograničeno) >150
Silikonski zaglađeni malter
1.5., 2.0 i 2.5 mm
25 kg JUB (ograničeno) >150
XNG Silikonski zaglađeni
malter 1.5 i 2.0 mm
25 kg JUB (ograničeno) >150
Nanoxil G 1.5 i 2.0 mm 25 kg JUB (ograničeno) >150
 

Obojite  fotografije prostora enterijera i eksterijera sa JUB-ovim bojama i teksturama!

Sa registracijom ćete dobiti mogućnost upotrebe svog sandučeta, u koji ćete moći sačuvati linkove za pojedine sadržaje, članke,...

Prijavite se na E-novosti