Nadahnuće u bojama

Nijanse boja

U JUB-u vam nudimo mogućnost nijansiranja unutrašnjih i fasadnih boja kao i boja za drvo i metal u našim JUMIX centrima, koji su locirani u svim većim trgovinama boja i lakova i trgovačkim centrima i skladištima građevinskih materijala.

Osim nijansiranja u okviru nijansirnih centara, željenu nijansu boje možete izraditi i sami s JUB proizvodima za nijansiranje.


Željene nijanse je moguće, osim mešanja u JUMIX centrima za nijansiranje, dobiti i ručnim mešanjem pomoću jednog od tri naredna načina: 
DIPI COLOR je tekuće sredstvo za nijansiranje JUPOL-a ili sličnih unutrašnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. DIPI COLOR nije upotrebljiv za nijansiranje silikatnih, silikonskih i spoljašnjih boja ili kao samostalan premaz. Bočicu pre upotrebe dobro protresemo i željenu količinu sredstva za nijansiranje  (preporučujemo najviše 200 ml na 15 l bele boje) ručno ili električnom mešalicom smešamo u disperzijsku boju.
Za pripremu odgovarajuće nijanse možemo različite tonove DIPI COLORA međusobno da mešamo u proizvoljnim razmerama. 
dipi color
Nijanse: žuta (5), narandžasta (15), crvena (25), oker (45), smeđa (55), zelena (75), plava (85) i crna (95).
Potrošnja: do 200 ml na 15 l bele boje, odnosno do 2%.

DIPI KONCENTRAT je pastozno sredstvo za nijansiranje različnih unutrašnjih disperzijskih zidnih boja. Moguće su nešto intenzivnije nijanse nego prilikom upotrebe DIPI COLORA. Nije upotrebljiv za nijansiranje silikatnih, silikonskih i spoljašnjih boja ili kao samostalan premaz. Željenu količinu sredstva za nijansiranje (preporučujemo najviše 200 ml na 10 l bele boje) ručno ili električnom mešalicom smešamo u disperzijsku boju.
Za pripremu odgovarajuće nijanse možemo različite tonove DIPI KONCENTRATA međusobno mešati u proizvoljnim razmerama.
dipi koncentrat
Nijanse: žuta (1), narandžasta (2), oker (3), smeđa (4), crvena (5), zelena (6), plava (7), crna (8).
Potrošnja: do 100 ml na 10 l klasične disperzijske boje, odnosno do 200 ml na 10 l bele perive disperzijske boje.UNITON je ekološka boja za nijansiranje, neškodiva za zdravlje, izrađena na osnovi vodene disperzije polimernih veziva i kvalitetnih pigmenata. Razređuje se vodom
(do 5 %), alkalno je postojan. Koristimo ga za nijansiranje fasadnih i unutrašnjih zidnih boja. Pre upotrebe flasicu dobro protresemo i  traženu količinu boje električnom mešalicom ili ručno temeljito smešamo u pripremljenu boju. UNITON nije upotrebljiv za nijansiranje spoljnih premaza.
UNITON boje za nijansiranje od 1 do 7, te 9 i 15 možemo koristiti i za nijansiranje silikatnih i silikonskih boja i maltera. UNITON možemo koristiti i kao samostalan fasadni ili unutrašnji premaz, pre svega za različite zidne slike ili natpise.
Specifičan sastav UNITONA označenog brojevima od 8 do 16 obično ne osigurava dovoljnu pokrivnost, te ga za bojenje možemo uspešno iskoristiti samo ako podlogu pre toga dvaput premažemo odgovarajućom pokrivajućom belom bojom (fasadne podloge belim ACRYLCOLOROM, a unutrašnje površine belim JUPOLOM GOLD). Prebojene površine su perive (EN 13300, razred 3). Osušen premaz je zdravstveno besprekoran. Prilikom korištenja UNITONA kao samostalnog premaza poštujte sve zakonitosti nanosa akrilne fasadne boje ACRYLCOLOR (gledaj tehnički list!).

uniton
Nijanse:
safari (nijansa 1), oker (nijansa 2), koral (nijansa 3), pompei (nijansa 4), maron (nijansa 5), bazalt (nijansa 6), kivi (nijansa 7), tirkiz (nijansa 8), citron (nijansa 9), mimoza (nijansa 10), aprikot (nijansa 11), pink (nijansa 12), ciklama (nijansa 13), violet (nijansa 14), admiral (nijansa 15) i azur (nijansa 16).
Potrošnja: do 20% na težinu acetatnih i akrilnih boja, do 3% na težinu silikonskih i silikatnih boja, te do 8% na težinu akrilnih, silikatnih i silikonskih dekorativnih maltera (ako se koristi kao sredstvo za nijansiranje), odnosno ~200 ml/m2 – zavisi od upojnosti podloge – ako se upotrebljava kao samostalna zidna boja.
Obojite  fotografije prostora enterijera i eksterijera sa JUB-ovim bojama i teksturama!

Sa registracijom ćete dobiti mogućnost upotrebe svog sandučeta, u koji ćete moći sačuvati linkove za pojedine sadržaje, članke,...

Prijavite se na E-novosti