Obnavljajuće bojenje površina sa mrljama od zamakanja, čađi, šalitre iz dimnjaka, nikotinskog katrana, …

Površine sa mrljama od čađi, drvenog katrana i šalitre iz dimnjaka

U smeđim ili crnim mrljama na površini zidova dimnjaka, u objektima, koje saniramo nakon požara, kao i  na drugim zidnim i plafonskim površinama, preovladavaju materije, koje su  brzo i lako rastvorive u vodi; bojenje takvih mrlja standardnim zidnim bojama, koje su bazirane na vodi, obično nije uspešno, a ako ih prebojimo više puta, najčešće stanje i pogoršamo.

Opisane probleme možemo rešiti na dva načina:

  • zidnu, odnosno plafonsku površinu prebojimo odgovarajućom zidnom bojom (rešenje A) koja mrlje blokira i dobro pokrije;
  • ili pre bojenja sa standardnim vodenim bojama sporne materije blokiramo sa odgovarajućim osnovnim premazom (rešenje B). 

Rešenje A
Upotreba brzosušeće ANTINIKOTINSKE BOJE

Površinu očišćenu od neprihvaćenih ili slabo prihvaćenih delova, čađi i prašine premažemo (jednostruki nanos)  jednom od standardnih zidnih boja za unutrašnje radove na osnovi vode (JUPOL,  JUPOL CITRO, ili JUPOL GOLD). Nakon 12-satnog sušenja podlogu dvaput prebojimo ANTINIKOTINSKOM BOJOM u razmaku od ~6 sati. Boju nanosimo u dva (ako je potrebno i u tri) sloja sa dugodlakim molerskim valjkom, sa četkom ili špricanjem.


Za bojenje 1 m2 fino hrapave, normalno upojne površine potrebno nam je ~120 ml JUPOLAJUPOLA CITRO ili JUPOLA GOLD i ~250 ml ANTINIKOTINSKE BOJE.

 

Rešenje B
Upotreba klasičnog, na osnovi kreča izrađenog sredstva za blokiranje DENIKOL


Površinu očišćenu od neprihvaćenih ili slabo prihvaćenih delova i prašine premažemo DENIKOLOM (jednostruki, a u težim primerima dvostruki nanos), pa je jednom, a po potrebi i dvaput premažemo jednom od zidnih boja za unutrašnje radove (JUPOL, JUPOL CITRO, JUPOL KONCENTRATJUPOL GOLD, JUPOL TREND, JUPOL JUNIOR, JUPOL BRILJANT, JUPOL LATEX MAT, JUPOL LATEX POLUMAT, JUPOL LATEX SATEN ili JUPOL SILIKAT). Razmak između pojedinih nanosa DENIKOLA, odnosno između nanosa DENIKOLA i bojenja iznosi najmanje 24 sata. DENIKOL nanosimo sa četkom, boju sa dugodlakim molerskim valjkom ili špricanjem. Pre nanosa boje JUPOL SILIKAT, potreban je jednoslojni nanos JUBOSILA GF.

Detaljnija uputstva za bojenje naći ćete u tehničkim listovima: JUPOL, JUPOL CITRO, JUPOL KONCENTRATJUPOL GOLD, JUPOL TREND, JUPOL JUNIOR, JUPOL BRILJANT, JUPOL LATEX MAT, JUPOL LATEX POLUMAT, JUPOL LATEX SATEN ili JUPOL SILIKAT.

Za sanaciju 1 m2 površine potrebno nam je ~150 do 400 ml DENIKOLA i ~125 do 190 ml boje (zavisno od broja nanosa osnovnog premaza, broja nanosa i vrste boje i od hrapavosti i upojnosti podloge); ako će sanirana površina biti prebojena sa JUPOLOM SILIKAT, potrebno  je i ~150 ml JUBOSILA GF.

Obojite  fotografije prostora enterijera i eksterijera sa JUB-ovim bojama i teksturama!

Sa registracijom ćete dobiti mogućnost upotrebe svog sandučeta, u koji ćete moći sačuvati linkove za pojedine sadržaje, članke,...

Prijavite se na E-novosti