X

JUBIZOL Decor - Natural stone

Imitacija ravno lipljenog škriljevca objektu daje masivnost i primerenaje za podzide kao i  ostale delove objekta koje želimo istaknuti. Ostavlja utisak ekskluzivnosti, dugotrajnosti i moći.

JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
JUBIZOL DECOR Natural stone
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs