X

JUBIZOL EPS F - W0

Beli fasadni EPS bez preklopa

Opis

EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

ploča od ekspandiranog poliestirena (EPS);kao toplotnoizolacioni sloj u tankim kontaktnim fasadnim sistemima;
koristi se u novogradnji, kao i za dodatnu izolaciju fasadnih zidova;smanjuje mogućnost stvaranja površinske kondenzacije sa unutrašnje strane
fasadnih zidova;zaštita od prevelike temperature; ekonomična toplotna zaštita spoljašnjih zidova.

Osobine 

 • оdličan toplotni izolator;
 • mala propustljivost vode;
 • postojan i trajan;
 • propušta paru;
 • ispoljava dobra mehanička svojstva kod manjih opterećenja;
 • ekološki;
 • odlično se vezuje na lepak i maltere;
 • dimenzijski stabilan;
 • jednostavan za ugradnju.

Prednosti pri ugradnji 

 • odlična vezivnost sa EPS lepilnom maltom.
 • dimenzijski stabilan;
 • ne kruni se ;
 • jednostavan za ugradnju .

Detalji

Tehnički podaci 

 • širina / dužina: 50 / 100 cm;
 • debljina ploče: od 1 do 30 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,039 W/mK;
 • koeficijent difuzionog otpora vodenoj pari μ: 20-40;
 • klasa gorljivosti (EN 13501-1): E, u JUBIZOL sistemu B-s1, d0;
 • upijanje vode < 2%;
 • zatezna čvrstoća pod pravim uglom na površinu: 150 kPa.

Pre upotrebe detaljno pročitati tehnički i bezbednosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - Energy saving system

JUBIZOL Engineering

Pristupite
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs