X

JUBIZOL Strong

Jedinstven fasadni sistem koji štiti od grada

Opis

Preporučuje se za objekte koji zahtevaju povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću nosivih slojeva sistema te povećanu otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju. Spomenute karakteristike postižemo obradom i dvostrukim armiranjem kao i posebno izrađenim osnovnim malterom sa mikroarmiranim dodacima koji utiču na povećanu čvrstoću na savijanje i zateznu čvrstoću. Na taj način osiguravamo visoku sigurnost i otpornost sistema, pre svega na oštećenja zbog ekstremnih vremenskih pojava (grad, ekstremne kišne padavine praćene snažnim vetrom),vandalizma, oštećenja koja na fasadi mogu prouzročiti razne domaće životinje ili divljač kao i oštećenja zbog velikih toplotnih širenja i skupljanja koja su posledica ugradnje završnih maltera tamnih nijansi. Ojačani osnovni malter je u svim opisanim slučajevima ekonomična preventivna mera. JUBIZOL Strong sistem je uvršten u četvrti, odnosno najbolji razred u skladu sa zahtevima FM Approvals class 4473, Udruženja američkih osiguravajućih društava za testiranje krovnih pokrivača na udare grada. Spomenuti razred znači da na sistemu nema vidljivih oštećenja od udarca ledene kugle prečnika 5 cm, brzinom 140 km/h i kinetičkom energijom 40 J vertikalno na fasadnu površinu.

Prednosti sistema:

  • Tehnološki napredni materijali obezbeđuju vrhunske karakteristike sistema za koji kupcu omogućujemo dobijanje do 35-godišnje garancije na toplotno-fizička svojstva sistema;

  • Visoka otpornost na udarce grada;

  • Do 10 puta veća otpornost fasadne površine na udarce i perforaciju;

  • Veliki izbor fasadnih nijansi i moguća ugradnja nijansi definisanih s y<25 na veće površine zbog dvostrukog armiranja;

  • Dugotrajna otpornost na alge i plesni.

Detalji

Izračun potrošnje JUBIZOL Strong sistema sa belim EPS-m 16cm (bez preklopa) i siloksaniziranim akrilnim završnim malterom:

 

Karakteristike 
CE ETAG 004Energetski efikasan sastavJUBIZOL Carbon & Aerogel - Hybrid technologyVrhunski ugođaj stanovanja

Sastav fasadnog sistema JUBIZOL Strong

Sloj                   Sastav                                   Proizvod

1                        Izolaciona obloga                JUBIZOL EPS-F-W0 (beli bez preklopa)
2                        Lepak                                  JUBIZOL Strong Fix
3,5                     Osnovni malter                   JUBIZOL Strong Fix
4                        Armatura                             2x JUBIZOL fasadna mrežica 160 g/m2
6                        Osnovni  premaz                JUBIZOL Unigrund
7                        Završna obrada                   Unixil G 1,5 mm
                                                                      Unixil G 2,0 mm
                                                                      Silikonski zaglađeni malter 1,5 mm
                                                                      Silikonska zaglađeni malter 2,0 mm
                                                                      Silikonska zaribani malter 2,0 mm

Jub Design Studio

Pristupite

JUBIZOL Engineering

Pristupite

Ton karta

Pogledajte
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs