Hidroizolacija podpornih i opornih betonskih zidova

Potporni i uporni zidovi su objekti koji imaju funkcionalnu i estetsku ulogu. Uporni zid osigurava ukopani objekat, dok potporni zid osigurava, odnosno podupire, nasip. Takvim objektima sprečavamo zemlju od odranjanja ili sleganja a često s njima dobijemo nešto ravnog terena. S druge strane, potporni ili uporni zid ulepšava okolinu objekta tako da je važan i njegov izgled. Može doći do korozije i rđanja, ljuštenja i pucanja boje, odvajanja maltera, izlučivanja soli na površinu pa i  i fleka i tragova.

Sistemskaa rešenja HYDROSOL nude kvalitetnu i trajnu hidroizolaciju.

Komponente sistema

Faza

Proizvod

1

Osnovni premaz: Jukol Primer

2

Hidroizolacija: 3x nanos mase Hidrozol

3

Dekorativna zaštita: 2x boja za beton Takril ili Elakril

Kod novosagrađenih potpornih zidova, potrebno je ugraditi hidroizolaciju na obe strane konstrukcije. Kod sanacije, uglavnom zbog troškova, otkopavanje zemlje nije opcija.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs