Sistemi za upravljanje

Politika sredina, zdravlja i sigurnosti je sastavni deo poslovne politike i organizacijske kulture kompanije JUB. Kvaliteta proizvoda i usluge te neprekidno poboljšavanje procesa su ključna strateška usmerenja kompanije. U ostvarivanju tih ciljeva nas vodi integrirani sistem upravljanja stečenim certifikatima.

ISO 9001: 2015

Standard sistema upravljanja kvalitetom smo stekli 1998. godine. Dobijeni certifikat je značajno pomogao efikasnom vođenju procesa i u pružanju kvalitete proizvoda kao i  povećalo zadovoljstvo naših kupaca pri kupnji proizvoda i usluga.

 

ISO 14001: 2015

Ekološki standard ISO 14001 smo u JUB-u dobili 2001. godine. Stečeni standard je značajno pomogao podizanju ekološke svesti kod svih zaposlenih uključujući i najviše vodjstvo. U JUB-u neprekidno brinemo o sprečavanju i smanjivanju negativnih uticaja na sredinu. Svake godine ekološke programe uključujemo u godišnje razvojne planove. Zakonodavstvene zahteve ispunjavamo u celosti i težimo neprekidnom poboljšanju. Trudimo se da kao pojedinci pridonosimo očuvanju sredine.
 

OHSAS 18001: 2007

Standard sistema vođenja sigurnosti i zdravlja pri radu smo stekli 2006. godine. Briga za sigurnost i zdravlje zaposlenih je jedna od najvažnijih zadataka u kompaniji. Sigurno i zdravo radno okruženje je povećalo zadovoljstvo zaposlenih. Radnici su motvisani da sami brinu za svoju sigurnost i zdravlje pri radu. Svoja zapažanja   i prijedloge prenose svojim nadređenima, inženjeru sigurnosti ili anonimno svom radnom povereniku.

ISO 50001:2011

ISO 50001 osniva se na modelu sistema upravljanja ISO-a koji se primenjuje u normama o sistemima upravljanja. U njoj je posebno prihvaćen proces planiraj-uradi-proveri-deluj, za neprekidno poboljšavanje sistemom upravljanja energijom. Time se omogućuje integracija organizacijama upravljanja energijom s drugim organizacijinim sustavima upravljanja kvalitetom, sredine, itd.

PROGRAM ODGOVORNOG POSTUPANJA (POR)

Programu odgovornog ponašanja smo pristupili 1999. godine.

Program odgovornog ponašanja je međunarodna dobrovoljna inicijativa razvijena i prihvaćena od strane hemijske industrije s ciljem poboljšanja  na zdravlje zaposlenih, sigurnosti pri radu i uticaja na sredinu te uključivanje lokalnih zajednica i njihove percepcijske industrije. U programu odgovornog ponašanja smo povećali brigu za zdravlje, sigurnost i sredinu, dodatno motivirali zaposlene za neprekidno poboljšanje i poboljšali komunikaciju unutar i izvan hemijske industrije.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs