Hobi kit

Reparaturni kit
Hobi kit

Opis

  • Hobi kit je reparaturni git na bazi gipsa;
  • upotrebljava se za izravnavanje većih udubljenja (do 5 cm) i neravnina, te za popunjavanje instalacionih kanala, proreza i fuga;
  • na manjim površinama se može upotrebljavati kao klasičan grub ili fini malter.

Osobine

  • brzovezujuća unutrašnja zidna masa za izravnjavanje;
  • dostizanje velikih debljina nanosa;jednostavno nanošenje;
  • izravnate površine mogu se bojiti svim vrstama disperzionih boja.

Detalji

Priprema i nanošenje 
HladítkoLopaticaMješanjeAlat očistimo sa vodom

Potrošnja

1,1 kg/m2 za sloj debeljine 1 mm

Ambalaža

Džak 2 kg, 25 kg

Pre upotrebe detaljno pročitati tehnički i bezbednosni list.

Karakteristike 
CE 13279
m2
0 kg
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs