X

Sistemska rešenja

Zaštita i bojenje metalnih površina

Metalne površine, posebno spoljne, je zbog rđanja potrebno pravilno zaštiti.

Zaštita i bojenje drvenih površina

Drvo je kao prirodan materijal izloženo starenju i raznim štetočinama te ga je potrebno primereno zaštititi i...

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs