X

Dekorativni malteri

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

Oplemenjeni mikroarmirani silikonski zaglađeni malter granulacije 1,5 i 2,0

Mikroarmirani siloksanizirani zaglađeni malter 1,5 i 2.0

JUBIZOL CarbonStrong finish S

JUBIZOL CarbonStrong finish S

Mikroarmirani siloksanizirani zaglađeni malter granulacije 1,5 i 2,0

JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0

Samočisteći silikonski zaglađeni malter

Unixil G cool

Unixil G cool

Unixil G cool

Siloksanizovan akrilni zaglađeni malter otporan na UV zrake

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

Akrilni zaribani malter

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0

JUBIZOL Silicone finish XS 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0

Silikatni zaglađeni malter

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekorativni zaglađeni malter od višebojnog mermerog grannulata

JUBIZOL Finish Winter additive

JUBIZOL Finish Winter additive

Zimski dodatak za ubrzano učvršćivanje maltera

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikonski zaribani malter

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikatni zaglađeni malter

JUBIZOL Kulirplast 2.0

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Dekorativni zaglađeni malter od prirodnog mermernog granulata

JUBIZOL Finish Summer additive

JUBIZOL Finish Summer additive

Letnji dodatak za produženje otvorenog vremena pri učvršćivanju maltera

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni dekorativni malter

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0

Akrilni zaglađeni malter

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0 mm

JUBIZOL Silicone finish XT 2.0 mm

Silikoski zaglađeni malter

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

Oplemenjeni mikroarmirani silikonski zaglađeni malter granulacije 1,5 i 2,0

Dekorativni malteri se koriste za dekorativnu zaštitu fasadnih, kao i unutrašnjih zidnih površina. Njihova svojstva prilagođena su različitim vremenskim uslovima. U zavisnosti od preovlađujućeg dela
veziva, dele se na akrilne, silikatne, silikonske i mineralne; a prema izgledu na zaribane, zaglađene,špricane i valjane. Brojni dekorativni malteri iz naše ponude ugrađuju se i u toplotnoizolacione
sisteme JUBIZOL. Kod ugradnje ovih sistema od izuzetnog je značaja izbor kvalitetnih materijala koji obezbeđuju dugotrajnu toplotnu i estetsku zaštitu zgrade. Konačni izgled sistema zaokružuje
se završnim slojem dekorativnog maltera koji mora da bude postojan u različitim vremenskim uslovima, pri čemu posebno treba naglasiti njegovu vodoodbojnost, paropropusnost i postojanost
na svetlosti.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs