X

Fasadni malteri

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

JUBIZOL Aerogel finish S

Oplemenjeni mikroarmirani silikonski zaglađeni malter granulacije 1,5 i 2,0

Mikroarmirani siloksanizirani zaglađeni malter 1,5 i 2.0

JUBIZOL CarbonStrong finish S

JUBIZOL CarbonStrong finish S

Mikroarmirani siloksanizirani zaglađeni malter granulacije 1,5 i 2,0

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Silicone finish S 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

JUBIZOL Silicone finish T 2.0

Silikonski zaribani malter

JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Nano finish S 1.5 i 2.0

Samočisteći silikonski zaglađeni malter

JUBIZOL Acryl finish S 1.5, 2.0 i 2.5

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

JUBIZOL Acryl finish T 2.0 i 2.5

Akrilni zaribani malter

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0

JUBIZOL Acryl finish XS 1.5 i 2.0

Akrilni zaglađeni malter

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Unixil finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni dekorativni malter

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Siloksanizirani zaglađeni dekorativni malter "Winter"

JUBIZOL Trend Finish S

JUBIZOL Trend Finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Trend Finish S 1.5 i 2.0

Siloksanizirani zaglađeni malter

JUBIZOL Trend Finish T 2.0

JUBIZOL Trend Finish T 2.0

Siloksanizirani zaglađeni malter

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0

JUBIZOL Silicate finish S 1.5 i 2.0

Silikatni zaglađeni malter

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

JUBIZOL Silicate finish T 2.0

Silikatni zaglađeni malter

Unixil G cool

Unixil G cool

Unixil G cool

Siloksanizovan akrilni zaglađeni malter otporan na UV zrake

JUBIZOL Finish silicone XS 1.5 i 2.0

JUBIZOL Finish silicone XS 1.5 i 2.0

Silikonski zaglađeni malter

JUBIZOL Finish silicone XT 2.0 mm

JUBIZOL Finish silicone XT 2.0 mm

Silikoski zaglađeni malter

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs