X

Reklamacije

Reklamacije i pokretanje reklamacije

Uskladenost poslovanja sa zakonskim propisima i internim pravilima kompanije danas je složenija i važnija tema nego ikad pre.

U jednom dinamičnom okruženju u kojem danas poslujemo, izazovi su brojni, kao i procesi dostave i ugradnje proizvoda.

Pokretanje reklamacije i utvrdivanje osnova za postojanje iste je sastavni deo poslovne kulture naše kompanije.

Cilj nam je da zaštitimo dobar ugled i poverenje naših kupaca, poslovnih partnera i zaposlenih.

U skladu sa tim želimo da jasnije istaknemo proces pokretanja reklamacije ako ste ustanovili da postoji osnov za to i šta je sve potrebno da ispratite u procesu od isporuke porudžbine do momenta ugradnje proizvoda.

Da bi se pokrenula reklamacija potrebno je priložiti sledeće:

 • dokaz o kupovini JUB-ovog proizoda (Faktura i potpisana otpremnica)
 • dokaz da je reklamirani proizvod sastavni deo sistemskog rešenja JUB-ovih proizvoda
 • dokaz o vremenskim uslovima tokom ugradnje proizvoda koji odgovaraju preporukama iz JUBovog tehnickog lista
 • sačuvanu originalnu ambalažu proizvoda sa jasno čitljivim podacima o datumu proizvodnje i broju proizvodne šarže
 • informacije o načinu pripreme, korišćenom alatu i načinu ugradnje proizvoda koja odgovara preporukama iz JUBovog tehničkog lista
 • dokaz o izvršenoj egalizaciji pre ugradnje proizvoda koja odgovara preporukama iz JUBovog tehničkog lista
 • dokaz o uzorkovanju u JUB-ovom dnevniku nijansiranja (važi za nijansirane proizvode)
 • dokaz o dnevniku usipa koloranata (važi za nijansirane proizvode).

 

Kod donošenja stručnog mišljenja biće uzeto u obzir sledeće:

 • fakturna količina proizvoda
 • datum transporta proizvoda
 • način lagerovanja proizvoda u trgovini i na gradilištu

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs