X

Malteri za podzid

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium

Dekorativni zaglađeni malter od višebojnog mermerog grannulata

JUBIZOL Kulirplast 2.0

JUBIZOL Kulirplast 2.0

Dekorativni zaglađeni malter od prirodnog mermernog granulata

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs