X

Saniranje i renoviranje

JUBOSAN W110

JUBOSAN W110

sanirni špric

JUBOSAN W120

JUBOSAN W120

Podložni sanirni malter

JUBOSAN W130

JUBOSAN W130

sanacioni malter

Renovirni omet

RENOVIRNI malter

RENOVIRNI malter

Mikroarmirana fasadna masa za izravnavanje

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs