Saniranje i renoviranje

Jubosan W120

JUBOSAN W120

JUBOSAN W120

Podložni sanirni malter

Mineralni zaglađeni malter

Mineralni zaglađeni malter

Mineralni zaglađeni malter

Mineralni zaglađeni malter granulacije 1.5

Jubosan W130

JUBOSAN W130

JUBOSAN W130

sanacioni malter

Mineralni zaribani malter

Mineralni zaribani malter

Mineralni zaribani malter granulacije 2.0

Renovirni omet

RENOVIRNI malter

RENOVIRNI malter

Mikroarmirana fasadna masa za izravnavanje

Jubosan W110

JUBOSAN W110

JUBOSAN W110

sanirni špric

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs