X

Mase za izravnavanje

Seznam izravnalnih mas

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOLIN P 25 Fine

JUBOLIN P 25 Fine

Fina unutrašnja masa za izravnavaje za mašinski i ručni nanos

JUBOLIN P-50

JUBOLIN P-50

Fina unutrašnja masa za izravnavanje za mašinsko nanošenje

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Višenamenska disperzivna glet masa za bandažiranje i gletovanje

NIVELIN Disperzivni glet

NIVELIN Disperzivni glet

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

Unutrašnja masa za izravnavanje sa toplotnom izolacijom

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Unutrašnja masa za izravnjavanje u tubi

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Unutrašnja masa za izravnavanje u prahu

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Krečno- cementna masa za izravnavanje

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni kit na bazi gipsa

Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

Gips za elektronstalacione radove

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Ispuna na bazi gipsa

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova

JUBOGLET Classic 1-4

JUBOGLET Classic 1-4

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOGLET Master 1-6 mm

JUBOGLET Master 1-6 mm

Unutrašnja bela glet masa za mašinski i ručni nanos

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs