X

Mase za izravnavanje

Seznam izravnalnih mas

JUBOLIN Classic

JUBOLIN Classic

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOLIN P 25 Fine

JUBOLIN P 25 Fine

Fina unutrašnja masa za izravnavaje za mašinski i ručni nanos

JUBOLIN P-50

JUBOLIN P-50

Fina unutrašnja masa za izravnavanje za mašinsko nanošenje

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

JUBOLIN P15 Fill & Fine

Višenamenska disperzivna glet masa za bandažiranje i gletovanje

NIVELIN Disperzivni glet

NIVELIN Disperzivni glet

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOLIN Thermo

JUBOLIN Thermo

Unutrašnja masa za izravnavanje sa toplotnom izolacijom

JUBOLIN Reparatur

JUBOLIN Reparatur

Unutrašnja masa za izravnjavanje u tubi

JUBOGLET Nivelin

JUBOGLET Nivelin

Unutrašnja masa za izravnavanje u prahu

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

JUBOGLET Nivelin D

Krečno- cementna masa za izravnavanje

JUBOGLET Hobby kit

JUBOGLET Hobby kit

Reparaturni kit na bazi gipsa

Hobi beton

HOBI BETON

HOBI BETON

Sitnozrnasta betonska mešavina

Tlakolin

TLAKOLIN

TLAKOLIN

Samorazlivajuća podna masa za izravnjavanje

Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

JUBOGLET Elektrofix

Gips za elektronstalacione radove

JUBOGLET Classic 1-4

JUBOGLET Classic 1-4

Unutrašnja masa za izravnavanje

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

JUBOGLET Universal 0-8

Ispuna na bazi gipsa

JUBOFLOOR 1-10

JUBOFLOOR 1-10

Samonivelišuća masa za izravnavanje podova

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs