X

Istorija JUB-a

Počeci

Počeci proizvodnje mineralnih boja na današnjoj lokaciji sežu u 1875. godinu kada je Viktor Gale, vlasnik mlinova za žito, počeo mleti različito obojene minerale, takozvane zemljane boje. U to vreme najčešće su sirovine za izradu zidnih boja bile čađa, crvena kreda, ugljen, olovni, železni i drugi oksidi. Za što bolji prihvat tih boja na površinu kasnije su se dodavala ulja, masti, lepila i druge stvari, koje danas nazivamo vezivima.

 

Razdoblje do 1945.

Kroz istoriju je JUB je razvijao proizvodnju bez obzira na promene vlasništva preduzeća. U 1919. godini prvi put se kao ime preduzeća spominje JUB, koje se očuvalo do danas. Između oba svetska rata, JUB je bio već renomiran proizvođač boja koji je svoje proizvode prodavao u Kraljevini Jugoslaviji. U vreme 2. svetskog rata fabrika jedno vreme nije radila, a nakon rata je obnovljena kompletna proizvodnja, koja je nakon deset godina ponovo dostigla opseg od pre početka rata.

  

Razdoblje do 1990.

Sledio je planiran i stabilan razvoj koji je vrhunac postigao 1990. godine rekordnim obimom proizvodnje od 50.000 tona i čak 60 % tržišnim učešćem u  SFRJ na području disperzivnih boja.

 

 

Razdoblje do 2010.

Raspadom Jugoslavije i osamostaljenjem Slovenije, JUB doživljava jedno od najtežih razdoblja u svojoj istoriji. Izgubili smo više od polovine tržišta i preko noći smo morali da se usmerimo na razvijeno i konkurentno evropsko tržište. Usresredili  smo se na srednjeevropsko tržište i postepeno se vraćali i na tradicionalna tržišta. Tako smo već 1996. godine ponovno dostigli prodajne količine iz vremena pre raspada Jugoslavije. JUB je 1994. godine zakonom o vlasničkom prestruktuiranju preduzeća postao prvo  preduzeće u Sloveniji. Sa aspekta obima proizvodnje prekretnicu za JUB predstavlja 2004., jer smo u toj godini prvi put u istoriji preduzeća proizveli i plasirali čak 100.000 tona proizvoda, a iste godine otvaramo i prvi vlastiti pogon u insotranstvu – u Šimanovcima kraj Beograda u Srbiji.

 

Razdoblje nakon 2010.

Iduća važna prekretnica u našoj istoriji  bila je 2010. godina kada smo izgradili Tehnološko razvojni centar JUB d.o.o. i 2012. otvorili pogon za proizvodnju izolacionih ploča od stiropora kao sistemskih ploča JUBIZOL. Stiropor prodajemo pod robnom markom EUROTHERM. Tim korakom smo otvorili novo poglavlje u proizvodnom asortimanu Grupacije JUB, ponudu smo učinili kompletnm te smo utvrdili naše usmerenje prema dugoročnoj energetskoj efikasnosti.

 

Danas JUB opisuje moderna i automatizirana proizvodnja, visoka produktivnost, ekološka  usmerenost proizvodnje prema svim potrebnim sertifikatima, moderna energetska uređenost, najmoderniji vlastiti razvoj proizvoda i informacione  tehnologije, visoki radni i socijalni standard zaposlenih. Čvrsto verujemo u saradnju i  razvoj.

 

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs