X

Česta pitanja

Vi pitate, mi odgovaramo!

Zidna plesen u kući 

U nekim sobama i kupatilu mi se pojavljuje plesan. Kako je se mogu rešiti?

 

Odgovor >

 

Izbor majstora 

Na šta treba praziti kada biram majstora koji će krečiti  moj dom? 

 

Odgovor >

Sanacija  unutrašnjih zidova nakon poplave

 Kako nakon poplave sanirati oštećene i vlažne unutrašnje zidne površine?

 

Odgovor >

Obnavljajuće bojenje fasade 

Želeli biste da  obnovitie fasadu kuće u kojoj živimo? Zidovi su zidani betonskom opekom na koju je pre 20 godina stavljena toplotna izolaciona  fasada. U tom vremenu su se na severnoj strani kuće pojavile zelenkaste alge koje narušavaju izgled kuće a i fasada je dosta isprana od padavina. 

Molim vas za savet kako odstraniti alge i koju fasadnu boju upotrebiti za prebojavanje? 

 

Odgovor >

Sanacija fasade nakon poplave

Kako sanirati toplotnu izolacionu fasadu nakon poplava? 

 

Odgovor >

Bojenje zidova u kupatilu

Koju boju preporučujete za bojenje zidova u kupatilu ako ne želimo stavljati keramiku?

Odgovor >

Kada je moguće uložiti reklamaciju?

Odgovor >

Svi proizvodi iz proizvodnog programa JUB su fabrički testirani, imaju potrebne aplikativne osobine  i odgovaraju svim karakteristikama opisanim u tehničkim listovima koji su dostupni u poslovnim prostorijama trgovca, prodajnog osoblja i www.jub.eu. JUB isključivo odgovara za karakteristike svojih proizvoda isključujući polje ugradnje koje je odgovornost izvođača radova.

Kompaniji JUB je moguće reklamirati proizvod ukoliko :

  • kupac ima dokaz o kupovini (fiskalni račun)
  • su ugrađeni proizvodi iz JUB-ovog proizvodnog programa koji su za upotrebu u predmetnom sistemu predviđeni odnosno propisani u tehničkim listovima
  • su proizvodi bili preveženi na gradilište na pravilan način, u originalnoj i neoštećenoj ambalaži i sve vreme pre ugradnje bili lagerovani u skladu sa tehničkim uputstvima
  • su u sistemu ugrađeni materijali isključivo iz JUB proizvodnog programa
  • kupac može da dokaže da je izvođač radova sve  materijale u sistemu ugradio prema tehničkim uputstvima proizvođača (tehničkom listu za taj proizvod)
  • radovi nisu izvođeni pre više od 2 godine što je zakonski garantni rok za građevinske radove
  • investitor objekta omogući normalno korišćenje objekta (zaštita od mehaničkih oštećenja, adekvatno odvođenje vode sa i iz objekta, odgovarajući mikroklimatski uslovi, provetravanje, zagrevanje  i sl.)
  • razlog pojave problema nisu nepredviđene okolnosti kao što su zemljotres, požar, poplava, vanredni hidrometeorološki događaji, neravnomerno sleganje objekta i sl.

 

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs