JUBIZOL EPS F Graphite - G1

Sivi fasadni EPS s preklopom

Opis

EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100

Ploča od ekspandiranog poliestirena (EPS) sa dodatkom grafita;zbog preklapanja je smanjena mogućnost stvaranja toplotnih mostova;
Grafitni EPS je specifičan po ugrađenim česticama grafita koje odbijaju toplotu kao što ogledalo odbija svetlost i na taj način znatno smanjuju prenos toplote;
U poređenju sa belim EPS-om, toplotne karakteristike su poboljšane za 20%, što doprinosi jednakoj energetskoj efikasnosti objekta čiji je sloj toplotne izolacije tanji za petinu;

 

Osobine

 • za 20% bolji toplotni izolator u odnosu na beli EPS;
 • mala propustljivost vode;
 • postojan i trajan;
 • propušta paru;
 • ispoljava dobra mehanička svojstva kod manjih opterećenja;
 • ekološki;
 • odlično se vezuje na lepak i maltere;
 • dimenzijski stabilan;
 • jednostavan za ugradnju.

Prednosti pri ugradnji 

 • odlična vezivnost sa EPS lepilnom maltom.
 • dimenzijski stabilan;
 • ne kruni se ;
 • jednostavan za ugradnju 

 

 

 

 

Detalji

Tehnični podatki

 • širina / dužina: 50 / 100 cm;
 • debljina ploče: 4 do 30 cm;
 • koeficijent toplotne provodljivosti λ: 0,032 W/mK;
 • koeficijent difuzionog otpora vodenoj pari μ: 20-40;
 • klasa gorljivosti (EN 13501-1): E, u JUBIZOL sistemu B-s1, d0;
 • upijanje vode < 2%;
 • zatezna čvrstoća pod pravim uglom na površinu: 150 kPa.

Bitno

Izolacione ploče ne smeju biti neposredno izložene sunčevim zracima;prilikom lepljenja izolacionih ploča na površinu obavezno je korišćenje zaštitnih zavesa;

Pre upotrebe detaljno pročitati tehnički i bezbednosni list.

Karakteristike 
JUBIZOL - akril

JUBIZOL Engineering

Pristupite
Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs