X

Tehnološko razvojni centar JUB

Osnivanje

Tehnološko razvojni centar JUB d.o.o (skraćeno JUB TRC) osnovan je 1.1.2008. prilikom reorganizacije društva JUB,
koju su diktirali zahtevi tržišta i verovanje  da je budućnost kompanije u snažnom vlastitom razvoju. Nastalo je iz
razvojnog predela društva JUB d.d. i danas je jedna od sestrinskih kompanijske grupacije JUB ispod matične
kompanije JUB-H d.d. TRC JUB zapošljava preko 35 mladih stručnjaka prirodoslovne struke, većinom s područja
hemije i građevine, od tehničara i inženjera do magistra i doktora.

Misija i aktivnosti

.Misija TRC JUB je „Stvoriti inovativne proizvode koji su energetsko sigurni, neškodivi za korisnika i okolinu
prijatni, kao proizvode za zaštitu, sanaciju i održavanje objekata.“ 
Glavni zadaci centra su razvoj proizvoda i tehnologija završnih slojeva u graditeljstvu te osposobljavanje i
edukacija za potrebe grupacije JUB i  partnere.
U JUB TRC-u se nalazi moderno opremljena JUB Akademija. Za osposobljavanje i edukaciju imamo pogon za
edukaciju i demu kuću na kojoj možemo prikazati celu paletu naših proizvoda, njihovu pravilnu ugradnju i pravilnu
izvedbu najzahtevnijih građevinskih detalja.

Usmereni na trajnost i inovativnost

Zgrada je energetsko efikasna i inovativna u svojoj unutrašnjosti i spoljašnosti. Južna fasada je razvojni fasadni
poligon, laboratorij za proučavanje toplotno izolacijskih sistema koji je jedinstveni te vrste u Europi. Takođe važan
dio centra su klimatske komore a posebna atrakcija centra je „kuća u kući“, demo kuća na rotacionom podnožju,
koja se proteže od prizemlja do prvog kata. Upotrebljavamo je za edukacijske namene i kao prostor za rad na razvoju
i istraživanju zahtevnih tehničkih rešenja. Ostale prostorije su uglavnom hemijski razvojni laboratoriji.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs