X

Priprema podloge

JUKOL Primer

JUKOL Primer

Specijalni dubinski osnovni premaz

REVITAL Primer

REVITAL Primer

Egalizacioni osnovni premaz koji premošćuje mikropukotine

JUBIZOL Unigrund

JUBIZOL Unigrund

Univerzalni osnovni premaz pre ugradnje završnih dekorativnih maltera

SILICATE Primer

SILICATE Primer

Silikatni osnovni premaz

JUBOLIN F

JUBOLIN F

dvokomponentna fasadna masa za izravnavanje

SILICONE Primer

SILICONE Primer

Silikonski osnovni premaz

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs