Ugradni elementi JUBIZOL

Ugradni element

Opis i područje upotrebe

JUBIZOL alu osnovna letva

 • koristi se za precizno i jednostavno pravolinijsko postavljanje izolacionih ploča;
 • za precizno podešavanje vertikalne ravni fasade;
 • zahvaljujući okapnici sprečava se slivanje vode sa fasadnih površina ka coklu fasade;
 • omogućuje precizno izvođenje otkapne ivice, kao i ojačanje ivice fasade na prelazu sa fasadne površine na podzidak fasade.
 • širine OSNOVNE ALU LETVE su: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm;
 • dužina/dužina letve: 2,50 m.

JUBIZOL armaturna mrežica

 • аlkalno postojana plastificirana staklena mrežca koja odgovara zahtevima ETAG 004;
 • kod većih temperaturnih ili mehaničkih opterećenja izvodi se i dvostruko armiranje, a u normalnim uslovima jednostruko armiranje sa preklapanjem.
 • veličina kvadrata u mrežici: 4-5 mm x 4-5 mm;
 • koristi se na celoj površini fasade;

JUBIZOL PVC ugaonik sa mrežicom

 

 

 • PVC ugaonik za armiranje uglova od 90˚ (spoljašnji i unutrašnji uglovi);
 • omogućuje izradu ravnih ivica špaletai spoljnih uglova;
 • štiti od oštećenja spoljašnjih uglovafasade.
 • dužina ugaonika: 2,5 m.

JUBIZOL Alu ugaonik sa mrežicom

 • ALU ugaonik za armiranje uglova od 90˚ (spoljašnji i unutrašnji uglovi);
 • dužina ugaonika: 2,5 m.

JUBIZOL špaletni profil

 • izrada spojeva prozora i vrata sa fasadom;
 • obezbeđuje zaptivenost fasade u predelu okvira prozora i vrata;
 • sprečava prodiranje vlage u spojeve;
 • prati prostiranje fasade i sprečava pucanje spojeva zahvaljujući elastičnoj zaptivci;
 • omogućuje precizno izvođenje spoja, prave završne linije i privremeno pričvršćivanje zaštitne folije tokom izvođenja fasade.
 • širina mrežice: 100 mm; dužina profila: 2,5 m.

JUBIZOL otkapni profil

 

 • koristi se za izradu otkapne ivice na prelazima sa vertikalnih fasadnih površina na horizontalne;
 • sprečava slivanje vode iz fasadne površine ka okvirima prozora i vrata.
 • širina mrežice: 100 mm; dužina profila: 2,5 m.

Pre upotrebe detaljno pročitati tehnički i bezbednosni list.

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za  Vaš objekat je besplatna.
Kontakti JUB Design Studio: JUB d.o.o.; Dositejeva 5; 22310 Šimanovci; T: +381 22 409 999, E: design-studio@jub.rs